• slidebg1
Taxweek

19 t/m 22 November 2018

Hoofdsponsor

Loyens & Loeff Academy

WELKOM

Voorwoord Taxweek

Spannende tijden. “Vertrouwen in de toekomst”. Als bijna afgestuurde hbo-fiscalist weten jullie natuurlijk waar ik het over heb. Het regeerakkoord, met daarin, vanzelfsprekend, een paragraaf over het belastingstelsel. Waar jullie straks in het fiscale werkveld mee te maken krijgen. In deze paragraaf staan o.a. de volgende zaken over het belastingstelsel:

“Het belastingstelsel wordt hervormd. Verschillen in fiscale behandeling worden verkleind, meer werken wordt lonender, vervuiling krijgt een hogere prijs, belastingontwijking wordt aangepakt en het fiscale vestigingsklimaat wordt verbeterd voor die bedrijven die hier ook daadwerkelijk economische activiteiten en banen opleveren”.

Naast deze aparte belastingparagraaf wordt in het regeerakkoord ook aandacht besteed aan de vernieuwing van het pensioenstelsel, met behoud van de fiscale ondersteuning. Daarnaast veel aandacht voor het innovatiebeleid en het vestigingsklimaat. De ondernemer staat hier centraal, ze zijn immers de motor van onze economie. Er wordt gesproken over creatieve zelfstandigen, innovatieve startups, trotse familiebedrijven, mondiale ondernemingen en een groot, gevarieerd en robuust midden- en kleinbedrijf.

Dit zijn voor jullie als fiscale studenten mooie thema’s en onderwerpen waarin jullie je nu al kunnen vastbijten. Julie zijn de hbo-fiscalisten van de toekomst, waar de kennis en vaardigheden die jullie geleerd hebben tijdens de studie kunnen gebruiken voor de thematiek die nu genoemd wordt. Ik heb ook “vertrouwen in de toekomst”, als ik denk aan wat jullie allemaal hieraan kunnen bijdragen.

Al eerder genoemd in een voorwoord blijft het belangrijk om naast kennis te werken aan social skills. Dat is precies wat jullie gaan doen in de ‘Taxweek’. Een week waarin studenten vanuit alle Fiscaal Recht & Economie-opleidingen uit Nederland bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen, maar ook om verder kennis te maken met het werkveld. Belastingadviesorganisaties en vertegenwoordigers van de Belastingdienst zijn aanwezig om studenten te informeren, actualiteiten te bespreken en vragen te beantwoorden.

Als voorzitter van het landelijk overleg Fiscaal Recht en Economie ben ik wederom erg trots dat we deze week ook dit jaar weer kunnen organiseren. Studenten zijn namelijk iedere keer weer erg positief over de contacten met andere studenten en hun ontmoeting met de praktijk.

Ik wens je daarom een zeer inspirerende en leerzame ‘Taxweek’ toe. Een week waarin je verbindingen zal maken, kennis kunt opdoen en bovenal een week, die jou een oriëntatie zal bieden op jouw eigen toekomst.

Tot slot wil ik graag alle sponsoren bedanken die allen op eigen wijze hebben bijgedragen aan een succesvol verloop van deze ‘Taxweek’.

Namens het Landelijk Overleg Opleidingen Fiscaal Recht en Economie,

Mr. F.G.H. (Linda) Mulder,

Voorzitter
ALGEMENE REGELS TAXWEEK


Stichting Taxweek houdt zich te allen tijde het recht voor om studenten vooraf de deelname aan de Taxweek te weigeren, indien naar het oordeel van de stichting Taxweek daar gegronde reden voor is. In dit geval zal de hogeschool, waar de betreffende student op dat moment studeert, zorgdragen voor een passende vervangende opdracht.

Stichting Taxweek houdt zich te allen tijde het recht voor om studenten gedurende de deelname aan de Taxweek naar huis te sturen, indien naar het oordeel van de stichting Taxweek daar gegronde reden voor is. Op dat moment is niet aan de vereiste voldaan en zal er geen studiepunt aan de student worden toegekend. Ook zal er geen restitutie plaatsvinden van de studentenbijdrage. De hogeschool waar de betreffende student op dat moment studeert zal zorgdragen voor een passende vervangende opdracht.

Ingeval een student wegens ziekte of andere onvoorziene omstandigheden de Taxweek voortijdig moet afbreken, zal de hogeschool waar de betreffende student studeert beslissen of de student nog een passende vervangende opdracht dient uit te voeren om aan de vereisten te voldoen. In geval van ziekte, dan wel andere onvoorziene omstandigheden vindt er geen restitutie plaats van de studentenbijdrage.

Het is niet toegestaan om zelf alcoholische dranken mee te nemen naar de Taxweek. Bij constatering van in het bezit zijnde alcoholische dranken afkomstig van buiten de Beukenhof is einde Taxweek.

Alcoholische dranken verstrekt door de Beukenhof mogen alleen in de 'Feestzaal' worden genutigd.

Tijdens de Taxweek is het niet toegestaan om het terrein van de Beukenhof te verlaten.

Kosten ontstaan door schade/extra schoonmaakkosten toegebracht door een student in de Beukenhof zullen worden verhaald op de student.

Tijdens de activiteiten gedurende de Taxweek zullen op willekeurige momenten presentielijsten rondgaan. Niet voorkomen op de presentielijst is einde Taxweek.

Tijdens de bijeenkomsten is het niet toegestaan mobieltjes zichtbaar bij je te hebben.Fontys
Belastingdienst
Hanze Hogeschool

Algemene opmerkingen


  • De kosten van de Taxweek bedragen € 95 per persoon (onder voorbehoud);
  • Het programma begint op maandag 19 november om 12.30 uur;
  • Aangezien de locatie per openbaar vervoer slecht te bereiken is, heeft de organisatie gezorgd voor gratis busvervoer vanaf station Den Bosch. Dit aangeboden vervoer is verplicht. Jullie dienen op eigen gelegenheid tijdig op station Den Bosch aanwezig te zijn. Je eigen Hogeschool informeert je hier verder over;
  • Vergeet je nette kleding (pak) niet voor de bedrijvenmarkt;
  • Neem je wettenbundel 2018 mee;
  • Denk aan handdoeken, toiletspullen e.d.;
  • Eetgewoonten kunnen worden doorgegeven aan de Taxweek docenten van jouw Hogeschool;
  • Na aankomst op maandagmiddag neem je je intrek in een kamer op een toegewezen verdieping. De meeste kamers zijn geschikt voor twee of drie personen. De kamers kunnen worden afgesloten. Voor de sleutel dien je een borg ad € 5 te betalen (graag gepast betalen bij aankomst);
  • Voor de overnachting dien je zelf een slaapzak e.d. mee te nemen. Je kunt er ook voor kiezen om voor € 5 een lakenpakket te huren bij de Beukenhof;
  • Jullie verblijf is op basis van volpensioen. Gedurende de dag wordt er gratis koffie, thee en water geserveerd. Kleine flesjes drinken (geen alcohol) zou je zelf mee kunnen nemen en wellicht ook wat tussendoortjes. Verder gaat ’s avonds de bar open, alwaar fris- en alcoholische dranken (bier, wijn en (populaire) mixdranken) te krijgen zijn. Na het avondeten zullen er consumptiebonnen worden verkocht, vijf voor € 10. Let op: je kunt de bonnen niet inruilen en er is geen pinmogelijkheid (en geen sigarettenautomaat).

Bij problemen met het vervoer op de dag van vertrek dien je contact op te nemen met Martha Lagendijk 06 28 33 32 84 

Docenten


drs. M. (Martha) Lagendijk
Hogeschool Rotterdam

m.lagendijk-zwartbol@hr.nl

E. (Emiel) Kamman
Saxion Enschede

e.kamman@saxion.nl

H. (Henriette) Roeterdink-Bartels
Saxion Enschede

h.roeterdink@saxion.nl

mr. J. (Johan) Roest
HAN Arnhem

johan.roest@han.nl

mr. J. (Joyce) van den Boorn
Fontys Eindhoven

j.vandenboorn@fontys.nl

Mr. K. (Koos) Reitsma
Hanzehogeschool Groningen

k.reitsma@pl.hanze.nl

mr. S. (Stef) van der Laan
Fontys Eindhoven

s.vanderlaan@fontys.nl

mr. W. (Wendy) Olde Heuvel
Saxion Enschede

w.oldeheuvel@saxion.nl

P. (Pieter) Biesheuvel
Saxion Enschede

p.biesheuvel@saxion.nl

Programma


Maandag 19 November

12.30 13.30 Aankomst en lunch
14.00 14.30 Opening door de voorzitter Lofta
14.30 16.45 SRA / Nyenrode
17.00 19.00 Diner Buffet
19.00 19.25 Bonnenverkoop
19.30 21.30 Quiz / FFP
21.35 01.00 DJ V!nce

Dinsdag 20 November

09.30 10.15 Ontbijtbuffet
10.30 13.00 Programma verzorgd door de Belastingdienst
13.15 14.15 Lunchbuffet
14.30 17.00 Programma verzorgd door de Belastingdienst (vervolg)
18.00 19.30 Dinerbuffet
19.30 20.00 Bonnenverkoop
20.00 01.00 DJ V!nce

Woensdag 21 November

08.45 09.45 Ontbijtbuffet
10.00 12.15 RSM / Flynth
12.30 13:30 Lunch
13.45 16:00 Loyens en Loeff / Meijburg en Co
17:00 18:30 Bedrijvenmarkt
19:00 20:30 Dinerbuffet
20:30 21:00 Bonnenverkoop
21:00 01:00 DJ V!nce

Donderdag 22 November

09.45 10.45 Ontbijtbuffet
11.00 13.15 RB / VNG
13.30 13.45 Afsluiting
13.45 14.15 Snack
14:00 Vertrek eerste bussen

Sponsoren


Loyens & Loeff Academy
Meijburg
SRA
PWC
Belastingdienst
Nyenrode
Personato
Baker tilly berk

Hoge scholen


saxion
HAN
Fontys
Hanze Hogeschool
hogeschool rotterdam

Locatie

Capucijnenstraat 46, 5074 PJ Biezenmortel

013 511 2499

Disclaimer

 

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Stichting Taxweek of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Taxweek.